Προϊόντα, Συστήματα, Λιμενικά Έργα και Εγκαταστάσεις

Ναυτιλία

ISO Certified

ISO Certificate

Η Paralos Marine & Industry / Supply & Engineering παρέχει στους πελάτες της από το χώρο της Ναυτιλίας μια πλήρη σειρά προϊόντων, οργάνων, εργαλείων, ανταλλακτικών και υπηρεσιών στους τομείς, μεταξύ άλλων, της ασφάλειας προσωπικού, των σωστικών μέσων, της πυρανίχνευσης/πυρασφάλειας, των ανιχνευτών αερίων και της παρακολούθησης ομαλής λειτουργίας των μηχανών, ενώ προσφέρει:

  • πιστοποιημένη υποστήριξη, όχι μόνο σε υλικά και υπηρεσίες που η ίδια παρέχει αλλά και σε όσα προϋπάρχουν στον Πελάτη
  • προγραμματισμό και διαχείριση
  • μετασκευές συστημάτων
  • αξιόπιστη ενημέρωση αναφορικά με επικείμενες αλλαγές διεθνών ή τοπικών κανονισμών και νομοθεσίας

Η Πάραλος κατανοεί τις επείγουσες ανάγκες των Πελατών που συχνά προκύπτουν και φροντίζει για την ακριβή και συνεπή εκτέλεση κάθε έργου έτσι ώστε να διασφαλίζεται η κατά το δυνατόν ομαλότερη λειτουργία του Πελάτη. Αναπτύσσουμε και εφαρμόζουμε συνεχώς νέους δείκτες αποδοτικότητας, βελτιώνοντας έτσι τα επίπεδα των παρεχόμενων υπηρεσιών και ενισχύοντας τη θέση μας σαν ένας εκ των κυριότερων ανεξάρτητων παρόχων προϊόντων και υπηρεσιών.

Η ομάδες τεχνικής υποστήριξης και οι μηχανικοί μας εκπαιδεύονται συνεχώς έτσι ώστε να είναι σε θέση να ολοκληρώσουν κάθε έργο που αναλαμβάνουν, σύμφωνα με τις υψηλότερες προδιαγραφές.

Το πλήθος των τοπικών και διεθνών μας συμφωνιών και αντιπροσωπεύσεων με παρόχους, κατασκευαστές και προμηθευτές μας δίνει τη δυνατότητα να παρέχουμε στους πελάτες μας εξαιρετικά ανταγωνιστικές τιμές και μικρούς χρόνους παράδοσης, η δε πλήρως εκπαιδευμένη μας ομάδα πωλήσεων, υποστηρίζεται από επαρκή αποθέματα, προηγμένο λογισμικό και υποδομές έτσι ώστε να ικανοποιούν τις απαιτήσεις των πελατών γρήγορα και αποδοτικά.

ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Η ΠΑΡΑΛΟΣ, διεθέτοντας πιστοποίηση ISO9001 για Λιμενικά Έργα, έχει σημαντική εμπειρία στην υλοποίηση μελετών και εγκαταστάσεων όπως:

  • Αναλυτική σχεδίαση και υλοποίηση φορτο-εκφορτωτικών και ηλετρομηχανολογικών υποδομών λιμένα και υποσταθμών ΜΤ/ΥΤ για μόνιμες και πλωτές δεξαμενές.
  • Ανάλυση, σχεδίαση και κατασκευή συστημάτων πρόσδεσης και αγκυροβολίου, εξειδικευμένων ναυδέτων και υποθαλάσσιων αγωγών. Ανάπτυξη σεναρίων προσομείωσης ασφαλούς προσέγγισης λιμένα και πρόσδεσης πλοίων, μέσω ειδικού υπολογιστικού λογισμικού (σε συνεργασία με το Ε.Μ.Π /Καθ. Σ. Μαυράκος)
  • Σχεδίαση και κατασκευή ειδικών ναυδέτων μέσω καθετοποιημένου σχεδίου παραγωγικής διαδικασίας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του πελάτη.
  • Έργα υποδομής ναυπηγείων. Σχεδίαση και κατασκευή μηχανουργείων, υποστέγων υποβρυχίων και θέσεων αγκυροβολίου ναυπηγικών εργασιών.

Παρατίθεται αναλυτικό ενημερωτικό έντυπο έργων, εμπειρίας και πιστοποιητικών:

ΕΝΤΥΠΟ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Λήψη Ενημερωτικού Εντύπου
Δείτε τον κατάλογο προϊόντων
Δείτε το πελατολόγιο

Εταιρείες (πιέστε το λογότυπο για να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα)