Υπηρεσίες

Ναυτιλία

PARALOS-MARINE-INDRUSTRY-LOGO

ISO Certified

PARALOS_TECHNIKI_LOGO SATB-ESYD

ISO Certificate

PARALOS_TECHNIKI_ISO 9001_GR_2015

Η Paralos Marine & Industry / Supply & Engineering παρέχει στους πελάτες της από το χώρο της Ναυτιλίας μια πλήρη σειρά προϊόντων, οργάνων, εργαλείων, ανταλλακτικών και υπηρεσιών στους τομείς, μεταξύ άλλων, της ασφάλειας προσωπικού, των σωστικών μέσων, της πυρανίχνευσης/πυρασφάλειας, των ανιχνευτών αερίων και της παρακολούθησης ομαλής λειτουργίας των μηχανών, ενώ προσφέρει:

  • πιστοποιημένη υποστήριξη, όχι μόνο σε υλικά και υπηρεσίες που η ίδια παρέχει αλλά και σε όσα προϋπάρχουν στον Πελάτη
  • προγραμματισμό και διαχείριση
  • μετασκευές συστημάτων
  • αξιόπιστη ενημέρωση αναφορικά με επικείμενες αλλαγές διεθνών ή τοπικών κανονισμών και νομοθεσίας

Η Πάραλος κατανοεί τις επείγουσες ανάγκες των Πελατών που συχνά προκύπτουν και φροντίζει για την ακριβή και συνεπή εκτέλεση κάθε έργου έτσι ώστε να διασφαλίζεται η κατά το δυνατόν ομαλότερη λειτουργία του Πελάτη. Αναπτύσσουμε και εφαρμόζουμε συνεχώς νέους δείκτες αποδοτικότητας, βελτιώνοντας έτσι τα επίπεδα των παρεχόμενων υπηρεσιών και ενισχύοντας τη θέση μας σαν ένας εκ των κυριότερων ανεξάρτητων παρόχων προϊόντων και υπηρεσιών.

Η ομάδες τεχνικής υποστήριξης και οι μηχανικοί μας εκπαιδεύονται συνεχώς έτσι ώστε να είναι σε θέση να ολοκληρώσουν κάθε έργο που αναλαμβάνουν, σύμφωνα με τις υψηλότερες προδιαγραφές.

Το πλήθος των τοπικών και διεθνών μας συμφωνιών και αντιπροσωπεύσεων με παρόχους, κατασκευαστές και προμηθευτές μας δίνει τη δυνατότητα να παρέχουμε στους πελάτες μας εξαιρετικά ανταγωνιστικές τιμές και μικρούς χρόνους παράδοσης, η δε πλήρως εκπαιδευμένη μας ομάδα πωλήσεων, υποστηρίζεται από επαρκή αποθέματα, προηγμένο λογισμικό και υποδομές έτσι ώστε να ικανοποιούν τις απαιτήσεις των πελατών γρήγορα και αποδοτικά.

Λήψη Ενημερωτικού Εντύπου
Δείτε τον κατάλογο προϊόντων
Δείτε το πελατολόγιο

Εταιρείες (πιέστε το λογότυπο για να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα)

MSA
spectrex
kwikdraw
AK
kappler
ist-logo
charnaud
Tempshield
Bayco
extronics
logo
calgaz
ikm
nagman
keller
Maridis
TFT
kima
listec