Υπηρεσίες

Βιομηχανία

 • Λεπτομερής Σχεδίαση & Μελέτη
 • Κατασκευή Νέων Εργοστασίων Παραγωγής (συμπεριλαμβανομένων και των Έργων Πολιτικού Μηχανικού)
 • Επίβλεψη και Διοίκηση Έργου
 • Έργα Υποδομής και Ανέγερσης
 • Τεχνολογικές Αξιολογήσεις
 • Επιλογή και Προμήθεια Εξοπλισμού
 • Θέση σε Λειτουργία και Δοκιμές Απόδοσης
 • Ταυτοποίηση Προβλημάτων Διαδικασίας και Σχεδιασμός Λύσεων
 • Μηχανολογική Σχεδίαση και Καθορισμός Προδιαγραφών
 • Υλοποίηση Με-Το-Κλειδί-Στο-Χέρι και Ενσωμάτωση στην Παραγωγή
 • Μελέτη, Σχεδιασμός & Εφαρμογή Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνολογιών & Τεχνικών (ΒΔΤ)
 • Εγκατάσταση & Θέση σε Λειτουργία «με το κλειδί στο χέρι»
 • Συντήρηση & Αποκατάσταση Λειτουργίας
 • Επεξεργασία & Εξουδετέρωση επιβαρυμένων υγρών αποβλήτων
 • Συστήματα Μηδενικής Απόρριψης Υγρών Αποβλήτων (SLD)
 • Διεργασίες απομάκρυνσης στερεών αποβλήτων
 • Ανακύκλωση επεξεργασμένων αποβλήτων για βιομηχανικές εφαρμογές
 • Μείωση όγκου αποβλήτων προς ασφαλή διάθεση τους
 • Πλήρης εναρμόνιση με την ισχύουσα ελληνική και διεθνή περιβαλλοντική νομοθεσία
 • Συστήματα επεξεργασίας πετρελαιοειδών καταλοίπων (μαζούτ & ντίζελ)
 • Επιμήκυνση χρόνου λειτουργίας κλιβάνου
 • Μείωση μηχανικών φορτίων
 • Σχεδόν μηδενική ηχορύπανση
 • Ταχύτατη αλλά προσεκτικά επιτυγχανόμενη ψύξη
 • Εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση ενέργειας (2–50W)
 • Εξοικονόμηση ενέργειας

KIMA_KilnCooler_Hotspot_Technical-en

Kiln shell cooling by water evaporation_CEMENT INTERNATIONAL

Η ΠΑΡΑΛΟΣ, σε συνεργασία με τον διεθνώς καταξιωμένο κατασκευαστή  YWCT, αναλαμβάνει την πλήρη ανακατασκευή ή σχεδίαση, προμήθεια και εγκατάσταση βιομηχανικών πύργων ψύξης. Από το αρχικό αίτημα του πελάτη μέχρι και την τελική εγκατάσταση του πύργου ψύξης, προσεγγίζουμε το κάθε έργο ξεχωριστά, ανεξαρτήτου του μεγέθους του, προσφέροντας στους πελάτες μας ένα ολοκληρωμένο πακέτο (EPCM: engineering-procurement-and-construction-management) το οποίο περιλαμβάνει:

 • Σχεδίαση και εγκατάσταση standard αλλά και custom-made λύσεων, ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη
 • Αναλυτικός υπολογισμός ισοζυγίου Μάζας & Ενέργειας (thermal rating) στο σχεδιασμό του συγκεκριμένου έργου, συμπεριλαμβανομένων όλων των υποθετικών λειτουργικών σεναρίων και υπολογισμών απωλειών ύδατος.
 • Επιλογή της βέλτιστης διάταξης κάθε έργου, όσον αφορά τον απαιτούμενο τύπο του πύργου ψύξης, την επιλογή των υλικών καθώς και και των προμηθευτών των υποσυστημάτων.
 • Προμήθεια των βοηθητικών συστημάτων των πύργων ψύξης, όπως αντλίες, φίλτρα, εναλλάκτες θερμότητας, ηλεκτρολογικούς πίνακες και πίνακες ελέγχου.
 • Υποβολή στον πελάτη των διαγραμμάτων ολόκληρης της εγκατάστασης σε 3D
 • Υποβολή στον πελάτη αναλυτικών διαγραμμάτων P&ID (piping and instrumentation diagrams) της εγκατάστασης
 • Προμήθεια του πύργου ψύξης (ή συστήματος) σύμφωνα με την εγκεκριμένη από τον πελάτη σχεδίαση
 • Σχεδιασμός σωληνώσεων
 • Σχεδίαση και κατασκευή βάσεων σκυροδέματος, εφόσον απαιτούνται.
 • Προσομοίωση βάσει πεπερασμένων μοντέλων λειτουργίας του πύργου ψύξης και εναρμόνιση με τη νομοθεσία και τις εθνικές προδιαγραφές
 • Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ολόκληρης της εγκατάστασης και των υποσυστημάτων της.

YWCT Catalog EN 2. pdf

FRPP_series_Brochure_

ywct

Η Πάραλος έχει τη δυνατότητα να  δημιουργήσει ταχύτατα και με ακρίβεια χιλιοστού, αποτυπώσεις συστημάτων και δικτύων, δύο και τριών διαστάσεων (2D & 3D) οποιασδήποτε εργοστασιακής ή άλλης εγκατάστασης, με  χρήση εναέριων τηλεκατευθυνόμενων μέσων (drones UAV) και προηγμένου λογισμικού. Οι αποτυπώσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες συντήρησης, ανακατασκευής, επιδιορθώσεων, μετακινήσεων και τεχνικών αναλύσεων.

Οι αποτυπώσεις δύο και τριών διαστάσεων μπορούν να παραδοθούν σε ψηφιακή μορφή, συμπεριλαμβανομένων και πλήρως παραμετροποιήσιμων αρχείων τύπου AUTOCAD, για βέλτιστη εκμετάλλευσιμότητα και αποτελεσματικότητα.

Υπηρεσίες Βιομηχανικής Αποτύπωσης σε:

 1. Εργοστάσια Παραγωγής
 2. Εγκαταστάσεις Πετρελαίου / Φυσικού Αερίου
 3. Τσιμεντοβιομηχανίες
 4. Χαλυβουργίες
 5. Διυλιστήρια / Αποστακτήρια
 6. Χημικές Βιομηχανίες
 7. Βιομηχανίες Τροφίμων

Εφαρμογές

 1. Διαχείριση Επισκευών και Συντήρησης
 2. Σχεδιασμός και Προγραμματισμός Ανακατασκευών ή Μετακίνησης Δικτύων/Συστημάτων
 3. Αναλύσεις Αναφορών Ασφαλείας και Κινδύνου
 4. Εικονική Περιήγηση Επισκεπτών και Προσωπικού
 5. Διαχείριση Περιουσιακών Στοιχείων για Οικονομικές Αναλύσεις, Νέες Αγορές, Πώληση Παλαιού Εξοπλισμού και Υλικών

Παρακολουθήστε Ενημερωτικό Βίντεο

Επικοινωνήστε μαζί μας για λεπτομερή παρουσίαση/επίδειξη.

Η Πάραλος παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες Λειτουργίας και Συντήρησης σε κάθε μορφή Βιομηχανικής και Ενεργειακής εγκατάστασης. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν προγραμματισμένες, προληπτικές και προβλεπτικές συντηρήσεις, με έμφαση στην ασφαλή μείωση του κόστους, στην βελτίωση της απόδοσης της εγκατάστασης και στην αύξηση της ποιότητας και της παραγωγικής δυνατότητας.

Περισσότερα

Με επίκεντρο πάντοτε την εξυπηρέτηση των αναγκών της σημαντικής πελατειακής βάσης της εταιρείας, δημιουργήθηκε η Paralos Marine & Industry / Supply & Engineering S.A. σαν ξεχωριστός οργανισμός προκειμένου να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των πελατών για ποιοτικά προϊόντα, υπηρεσίες, συστήματα και εφόδια στους παρακάτω τομείς:

• Ανιχνευτές Αερίων και Αλκοόλ
• Προσωπική Ασφάλεια και Εξοπλισμός
• Εξοπλισμός Ελέγχου, Παρακολούθησης και Συντήρησης και
• Συστήματα Πυρανίχνευσης και Πυρασφάλειας.

Δείτε τα Προϊόντα μας
Δείτε το πελατολόγιο